Slika novice

Ljubljana, 4. oktober 2018 - Adventura holding vstopa v svojo četrto strateško naložbo. Adventura holding in njen partner pri nakupu, družba Glen, sta z družbo Terme Čatež podpisali kupoprodajno pogodbo za nakup 100-odstotnega lastniškega deleža družbe Marina Portorož. Adventura holding in Glen sta za namen prevzema Marine Portorož že ustanovila skupno podjetje, v katerem ima vsak 50-odstotni delež. Prevzem Marine Portorož bo financiran pretežno z lastnimi sredstvi.

Pred spremembo lastništva bo Marina Portorož oddelila še premoženje, ki ni predmet transakcije, zaključek posla pa je predviden v začetku leta 2019. Eden od pogojev za sklenitev kupoprodajne pogodbe je bila tudi ureditev razmer med Marino Portorož in občino Piran. Adventura holding in Glen kot nova lastnika Marine Portorož sklenjeni dogovor v celoti podpirata. Letna koncesija se je v skladu z novo koncesijsko pogodbo zvišala za skoraj štirikrat, na 180.000 evrov plus DDV.

Marina Portorož bo imela v skupini Adventura holding nosilno vlogo v panogi upravljanja marin. Adventura holding ima v lasti tudi večinski delež družbe Nautički centar Liburnia, ki na hrvaškem otoku Krk upravlja s suho marino s 350 suhimi privezi.

»V Adventuri holding se zavedamo, da je Marina Portorož zelo pomembna tudi za lokalno skupnost, ki je z marino povezana že od 70. let prejšnjega stoletja, ko je na opuščenih solnih poljih zrasla prva čolnarna za športne in rekreacijske namene. Zato si bomo prizadevali za odprt dialog z lokalno skupnostjo. Sporazum, ki je po več letih uredil odprta vprašanja med občino in družbo, je zagotovo dobra popotnica in izhodišče, na katerem lahko gradimo skupno prihodnost. Sporazum in nova koncesijska pogodba na eni strani zagotavljata številne koristi in varujeta javni interes, na drugi strani pa odpirata nove razvojne priložnosti za Marino Portorož. Podobno kot pri preostalih naših podjetjih se tudi pri Marini Portorož zavedamo, da je potrebno družbo graditi in jo v prihodnost popeljati s podporo lokalnega okolja, pri razvoju lokacije pa je treba gledati celovito in poskrbeti tudi za razvoj okolja in dvig kakovosti bivanja,« je ob podpisu kupoprodajnega sporazuma povedal Aleš Škerlak, izvršni direktor Adventure holding.

Več informacij Matjaž Polanič