mag. Renata
Šterbenc

Direktorica pravne pisarne

Renata Šterbenc je v Adventuri Investments odgovorna za pravni vidik M&A aktivnosti in najbolj zahtevna pravna vprašanja skupine.

Renata Šterbenc ima več kot 16 let izkušenj s področja prava, predvsem na področju gospodarskega, civilnega in delovnega prava. V svoji karieri je delala kot pravni svetovalec za največje pravne pisarne v Sloveniji, prav tako pa je bila pravna svetovalka upravam več slovenskih bank.

Renata Šterbenc je svojo kariero začela leta 2004 v odvetniški pisarni Jadek & Pensa, eni največjih pravnih pisarn v Sloveniji. Leta 2006 je postala pravna svetovalka v podjetju Hypo Alpe-Adria-Bank, kjer je vodila sodne postopke v civilnih sporih, izvršilne postopke in insolvenčne postopke ter pripravljala gradivo za upravo, nadzorni svet in odbor za tvegane naložbe.

Leta 2009 je postala svetovalka vodstva KD Banke, prve slovenske zasebne banke. V času ustanavljanja banke je bila članica več projektnih skupin pri vzpostavljanju poslovnih procesov in produktov. Bila je tudi predstavnica banke v odboru za pravna vprašanja pri Združenju bank Slovenije. Leta 2012 je postala prokuristka KD Banke in kasneje vodila pravni vidik pri združevanju KD Banke in Factor banke.

V Factor banki je bila pooblaščenka uprave za pravne zadeve, zadolžena za organizacijo in nadzor dela pravnih svetovalcev banke. Opravljala je tudi funkcijo pooblaščenke za skladnost poslovanja, namestnice pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja in predsednice skupščine delničarjev.

Leta 2016 se je pridružila odvetniški pisarni Zidar Klemenčič, kjer je svetovala strankam na področju civilnega, gospodarskega, stvarnega in delovnega prava ter jih tudi zastopala.

Ko se je pridružila Adventuri Investments, je prevzela pravne zadeve družbe in vodenje najtežjih primerov družb v skupini. Kot članica projektnih skupin je sodelovala pri pogajanjih, pripravah, oceni in pravni potrditvi prevzemov Adventure Investments in njenih hčerinskih družb, vključno s prevzemom družb Big Bang in Alibus International.

Kontakt

T: +386 (0)1 43 17 716

E: renata.sterbenc@adventura-investments.com