Miha
Tavčar

Izvršni direktor za finance

Miha Tavčar je v Adventuri Investments zadolžen za finance, računovodstvo in kontroling, v družbi Nomago pa je kot član uprave zadolžen za finance.

Miha Tavčar ima več kot 15 let izkušenj s področja financ, strateškega načrtovanja in poslovnega prestrukturiranja. V svoji karieri je delal za velike revizijske družbe, v trgovski panogi in finančni industriji, zadnja leta pa je močno vpet v turistično-prevozniško panogo. Adventuri Investments se je pridružil leta 2016 kot izvršni direktor za finance.

Miha Tavčar je svojo kariero začel kot revizor v družbi Deloitte, kjer je bil pri številnih projektih za velike slovenske in tuje družbe zadolžen za načrtovanje in nadzor revizijskih ekip.

Kariero je nadaljeval v največji slovenski trgovski družbi Mercator, kjer je za upravo in nadzorni svet pripravljal strateške analize, v družbi P&S Group, kjer je delal na projektih korporativnih financ, in v družbi PriceWaterhouseCoopers, kjer je bodil projekte korporativnih financ.

Leta 2012 je postal član uprave družbe Avrigo, kjer je bil zadolžen za finance, računovodstvo in IT. Ko se je začel projekt ustanovitve Nomaga, je postal član nadzornega sveta družbe Koratur in prokurist v družbi Izletnik Celje, kjer je kmalu prevzel tudi funkcijo izvršnega direktorja za finance.

V času ustanavljanja Nomaga je bil odgovoren za finance številnih v tistem času samostojnih turistično-prevozniških podjetij. Med njegovimi ključnimi nalogami je bilo poenotenje finančnega področja, da je lahko ena izmed največjih združitev v Sloveniji minila brez zapletov.

Od leta 2014 je tudi član revizijske komisije Centralne klirinško depotne družbe KDD.

Kontakt

T: +386 (0)1 43 17 702

E: miha.tavcar@adventura-investments.com