dr. Borut
Puklavec

Direktor strateške informacijske tehnologije

Borut Puklavec je v Adventuri Investments zadolžen za strateško usmerjanje celotne skupine na področju IT in za digitalizacijo hčerinskih podjetij.

Borut Puklavec ima skoraj dve desetletji izkušenj s področja poslovne informatike. V svoji karieri se je posvečal tako razvoju kot tudi uporabi poslovne informatike v različnih poslovnih okoljih. Adventuri Investments se je pridružil leta 2017 kot direktor strateške informacijske tehnologije.

Borut Puklavec je svojo kariero začel leta 2000 v družbi VMA, ki je bila specializirana za razvoj sistemov poslovne inteligence, med njenimi strankami pa so bila številna največja slovenska podjetja. Kot projektni vodja v VMA je skrbel za razvoj in uvedbo sistemov poslovne inteligence ter za svetovanje strankam pri njihovi uporabi.

Leta 2004 se je pridružil ekipi družbe Datalab, največji slovenski IT-družbi, ki kotira na borzi. V Datalabu je uspešno vodil sistem za poslovno inteligenco Zeus, kar je zahtevalo poglobljeno praktično poznavanje poslovanja različnih vrst podjetij in tudi veliko raziskovalnega dela. Poleg tega se je v podjetju ukvarjal tudi z organizacijskim vodenjem razvoja celovite informacijske rešitve Pantheon.

Pri delu na razvoju Zeusa in Pantheona mu je bilo v veliko pomoč tudi njegovo znanstveno udejstvovanje. Po zaključenem znanstvenem magisteriju iz informacijsko-upravljalskih ved se je namreč prijavil v mednarodni doktorski program poslovnih ved Ekonomske fakultete v Ljubljani, kjer je leta 2016 doktoriral na temo sistemov za poslovno inteligenco. Kot gostujoči predavatelj je predaval na številnih fakultetah in strokovnih konferencah.

V skupini Adventura Investments se ukvarja predvsem s prenovo IT in digitalizacijo skupine Nomago, ki je nastala z združitvijo več prevozniško-turističnih podjetij, danes pa je največji ponudnik mobilnostnih storitev v Sloveniji.

Kontakt

T: +386 (0)1 43 17 751

E: borut.puklavec@adventura-investments.com